Trang chủ / Liên hệ

Bệnh viện Đà Nẵng - Da Nang General Hospital

Địa chỉ:
124 Hải Phòng, Thạch Thang, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại:
0236.3821118
Email:
benhviendanang@danang.gov.vn
Website:
dananghospital.org.vn