ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 CHO HƠN 46.000 NGƯỜI

(06/04/2021)
ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 5-4-2021 phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2022. Kế hoạch này hướng tới mục tiêu 95% đối tượng nguy cơ và cộng đồng được tiêm đủ mũi vắc-xin phòng Covid-19 theo từng đợt phân bổ vắc-xin, bảo đảm an toàn tiêm chủng khi sử dụng loại vắc-xin này.
Đà Nẵng hướng tới mục tiêu 95% đối tượng nguy cơ và cộng đồng được tiêm đủ mũi vắc-xin phòng Covid-19 theo từng đợt phân bổ vắc-xin. Trong ảnh: Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: PHAN CHUNG
Đà Nẵng hướng tới mục tiêu 95% đối tượng nguy cơ và cộng đồng được tiêm đủ mũi vắc-xin phòng Covid-19 theo từng đợt phân bổ vắc-xin. Trong ảnh: Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
Theo đó, việc tiêm vắc-xin áp dụng cho các nhóm đối tượng theo Quyết định số 1210/QĐ- BYT ngày 9-2-2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022. Các nhóm đối tượng cần tiêm vắc-xin phòng Covid-19 sắp xếp theo mức độ ưu tiên theo tình hình dịch và trong bối cảnh nguồn vắc-xin cung cấp hạn chế tại Việt Nam, được nêu tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19.
Phạm vi triển khai trên toàn thành phố, trong đó ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng như trên tại các khu vực xã, phường ghi nhận trường hợp mắc và/hoặc tử vong do Covid-19 trong cộng đồng; các quận, huyện có mật độ dân số cao, có khu công nghiệp; các xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố căn cứ vào mức độ phân bổ vắc-xin. Căn cứ khả năng cung ứng vắc-xin của Bộ Y tế, dự kiến thời gian triển khai đợt 1 trong quý 2 và quý 3 năm 2021; số đối tượng dự kiến tiêm khoảng 46.321 người (gồm các lực lượng tuyến đầu chống dịch).
Các cơ sở tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này trên địa bàn thành phố; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và thực hiện báo cáo theo quy định; tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế các tuyến để bảo đảm công tác tiêm vắc-xin; chuẩn bị các phương án bảo đảm sẵn sàng cấp cứu, xử lý tai biến an toàn trong tiêm chủng.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, công an thành phố, các đơn vị quân đội trên địa bàn, UBND các quận, huyện, các đơn vị y tế… tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng tiêm vắc-xin Covid-19 do đơn vị quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng vắc- xin phòng Covid-19, truyền thông cho người dân về đối tượng ưu tiên, loại vắc-xin phòng Covid-19, lợi ích của vắc-xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc-xin... nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân, huy động xã hội tham gia tiêm chủng.
Theo:https://baodanang.vn/ytesuckhoe/202104/da-nang-trien-khai-tiem-vac-xin-phong-covid-19-cho-hon-46000-nguoi-3879101/